MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 16318

  HİZMETLERİMİZ

Firmamızın sunduğu hizmetler şunlardır:
Tasdik hizmetleri
Denetim hizmetleri
Uygulamalı Finansal ve Hukuki Danışmanlık hizmetleri
Yönetim danışmanlığı hizmetleri
İnsan Kaynakları hizmetleri
Hukuk hizmetleri, ve
Eğitim hizmetleri.
Bu hizmetler aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.


TASDİK HİZMETLERİ
 
Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri
Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
 
Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
 
Yatırım indirimi tasdiki
 
Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

 
Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri
KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
 
Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu
 
Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki

 
Diğer Tasdik İşlemleri
İç kaynakların sermaye eklenmesi tasdiki
 
Sermaye artışının tespiti raporları
 
Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
 
Yatırım teşvik belgesi işlemleri
 
Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 
Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
 
Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
 
Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti
 
Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 
RTÜK incelemeleri
 
Stok değerlemesi

 
DENETİM HİZMETLERİ
 
Vergi denetimi

Bağımsız Denetim Hizmetleri
Konsolide mali tablolar denetimi
İç denetim ve raporlama
Ulusal ve uluslararası standartlarda kredi verilebilirlik denetimi
Kredi verenlerce istenen uygunluk denetimi
Uluslararası denetim standartlarına göre denetim ve raporlama
Şirket alımlarında, devir ve birleşmelerinde denetim ve raporlama

 
UYGULAMALI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
Yurt iİçinde ve yurt dışında yerli ve yabancı ortaklı şirket kuruluşları
Birleşme, bölünme ve şekil değişiklikleri
Kontrol ve revizyon işlemleri
Uyuşmazlık işleri ve uzlaşma
Hakemlik
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirmesi
SSK ilişkisizlik belgesi için yapılan inceleme

 
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 
Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı şirket organizasyonu ve danışmanlık
Proje değerlendirme
Sermaye piyasası işlemleri ve halkla açılma
Strateji yönetimi, planlama ve uygulama
Toplam Kalite Yönetimi planlama, destek ve eğitim hizmeti

 
İNSAN KAYNAKLARI
 
Personel seçimi
Personel verimlilik ve uygunluk denetimi
Personel eğitimi

 
HUKUK
 
SSK mevzuatı
İş güvenliği, işçi sağlığı
İş kanunu ve topluca iş hukuku danışmanlığı
Vergi davaları
Vergi ihtilaf ve çözümleri

 
EĞİTİM HİZMETLERİ
 
Muhasebe eğitimi
İç denetim eğitimi
Bütçeleme eğitimi
Dönem sonu işlemleri eğitimi
Günün ihtiyaçlarına göre kurs ve eğitim seminerleri